CyberLightning tuo 3D-visualisoinnin teolliseen Internetiin (Industrial Internet of Things, IoT)


Oululainen CyberLightning Oy tuo markkinoille suomalaiseen ohjelmisto-osaamiseen pohjaavan, uuden sukupolven Internet-teknologiaan perustuvan ratkaisun, joka mahdollistaa teollisuudelle merkittäviä säästöjä ja tehostusta operatiiviseen toimintaan. CyberVille® yhdistää big datan käsittelyn ja 3D Internet -teknologian uuteen, tehokkaaseen ohjelmistoalustaan, mikä mahdollistaa mm. energiaverkkojen ja älykkäiden kaupunkiratkaisujen valvonnan ja hallinnan. Automaattisesti tuotettu 3D-sisältö luo asioiden ja esineiden Internetille (Internet of Things) sekä teolliselle Internetille ”kasvot”. Aiemmin abstraktina käsitteenä käsitelty asia muuttuu CyberVillen avulla visuaalisesti havainnoitavaksi ja ohjattavaksi. Teknologinen ja elämyksellinen murros 2D Internetistä 3D Internetiin vastaa television saapumista radion rinnalle. Samalla eri esineiden ja laitteiden tuottama valtava tietomäärä saadaan hallitusti kuvannettua juuri sopivaan, karsittuun ja optimoituun muotoon.

Oulu, Suomi – 13. toukokuuta 2014 – CyberLightning Oy julkaisi tänään CyberVille® -ohjelmistoalustan suurten tietomäärien käsittelyyn ja visualisointiin siten, että tiedon lähteinä olevat fyysiset laitteet ja verkot saadaan Internet of Things (IoT) -alueen mahdollisuuksien piiriin. Tämä asioiden ja esineiden Internet on yksi keskeisimmistä teollisuuden ja kuluttajien Internetin kehitysalueista. CyberLightningin kokonaisratkaisu tiedon käsittelyyn ja visualisointiin tarjoaa yrityksille ja muille organisaatioille strategisen työkalun sensoriverkkojen ja -laitteiden ohjaamiseen yksinkertaisella 3D-käyttöliittymällä, joka on vahvimmillaan erityisesti moderneissa mobiililaitteissa.

CyberVille on suunniteltu erityisesti energian tuotannon, älykkäiden sähköverkkojen ja älykkäiden kaupunkien sovelluksiin ja se yhdistää monipuolisen tiedon laaja-alaisesti erilaisista hallintajärjestelmistä yhteen 3D-käyttöliittymään. Tieto on näissä järjestelmissä usein sisällöltään rikasta, sen määrä on suuri ja säännöllisesti muuttuva – tällainen on tilanne erityisesti laitteiden välisissä tietoverkoissa, joissa teollisen Internetin ratkaisun tulisi toimia.

”Verkkojen hallinnan ja rakennetun ympäristön ohjauksen hallintapaneelit koostuvat nykyisin useimmiten kymmenistä näytöistä, mikä tuo suuria haasteita ammattilaisillekin. Oleellinen tieto eli iso kuva tulisi kuitenkin saada helposti esille, yksityiskohtien käsittämisen ohella, jotta suorituskykyä voidaan mitata ja verkkoja laitteineen ohjata”, sanoo CyberLightningin toimitusjohtaja Ville Mickelsson. ”Internetin aikakaudella verkkojen monimutkaisuus lisääntyy eksponentiaalisesti ja CyberVille on ensimmäinen päästä päähän rakennettu kokonaisratkaisu tällaisten haasteiden ratkaisemiseksi ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien luomiseksi.”

Avoimen ja yksityisen tiedon yhdistäminen

CyberVille perustuu avoimeen Internet teknologiaan ja standardeihin, toimien samalla laite- sekä toimittajariippumattomasti. CyberVille tarjoaa monikerroksisen 3D-näkymän kohteena olevasta todellisen maailman sensoriverkosta. 3D-visualisointi perustuu maantieteelliseen informaatiosysteemiin (Geographic Information System, GIS), 3D-malleihin sekä kyseisen fyysisen kohteen tietovirtoihin.

CyberVille rakentuu useista komponenteista. CyberVille Mind mahdollistaa tiedon keräämisen ja hallinnan, suurten tietomäärien (big data) käsittelyn sekä moduulit eri toimialojen, kuten energia-alan, liikenteen ja rakennusautomaation, tarpeisiin. Sen ytimessä toimiva tiedonkäsittelymoduuli tukee erilaisia sensoriverkkojen ja –laitteiden rajapintoja (APIs) ja hallitsee tietovirtoja. Organisaation oma tieto ja julkinen tieto, kuten sääolosuhteet, saadaan välittömästi visualisoitua useallakin tapaa samassa käyttöliittymässä.

CyberVille UI muuntaa CyberVille Mindista tulevan tiedon esitettävään muotoon asiakkaan eri päätelaitteille, hyödyntäen samalla avoimista lähteistä saatua maantieteellistä tietoa CyberVille GIS –moduulin tuella. Päätelaitteessa (esim. tabletit, älypuhelimet) tapahtuvassa tiedon julkaisemisessa ja käsittelyssä eri käyttöjärjestelmät (Android, Tizen, iOS, Windows, Linux ja OSX), mukaan lukien tärkeimmät selaimet (Firefox ja Chrome), ovat laajasti tuettuina. Visualisointiin saadaan yhtäaikaisesti jopa miljoona polygonia nykyaikaisessa älypuhelimessa – reaaliaikaisesti ja interaktiivisesti hyödynnettäväksi!

Sovellusalueita

CyberLightning demonstroi CyberVillen sovellusalueita virtuaalisella 3D-tuulivoimapuistolla. Malli kuvaa sekä koko puistoa että yksittäisiä tuulimyllyjä. Koko puiston tai yksittäisen myllyn tieto saadaan näyttävästi kerättyä, käsiteltyä ja esitettyä vaikkapa tabletissa. Toteutus on niin yksityiskohtainen, että yksittäisen myllyn siivennopeudetkin voidaan nähdä ja tarvittaessa mallissa voidaan liikkua, vaikkapa reaalimaailman toimintojen virheiden tarkistamiseksi.

AMI -verkkojen (Advanced Metering Infrastructure) hallinta ja ohjaaminen hyötyvät myös tarkasta visualisoinnista ja reaaliaikaisuudesta pelkän teksti- tai numeromuotoisen tiedon sijaan.

Älykkäiden kaupunkien (Smart City) sovelluksissa, kuten kiinteistönhallinnan sovelluksissa, perusmuotoinen GIS -tieto yhdistetään rakennusten CAD -malleihin ja moniin älykkäisiin verkkoihin. Tällaisia verkkoja voidaan luoda mm. valaistukseen, LVI-toimintoihin, liikkumiseen ja turvallisuuteen. Järjestelmänvalvojat voivat asentaa pääsyrajoituksia eri tietolähteisiin sekä hallintapisteisiin ja he voivat myös mahdollistaa monitasoiset näkymät yhdistettyihin tietolähteisiin. Kaupunkitasoisissa ratkaisuissa voidaan luoda reaaliaikaista tilannetta kuvaavia tuotteita ja palveluita, kuten esimerkiksi älykäs katuvalaistus tai julkisen liikenteen toimintaa ohjaava järjestelmä.

Asiakasratkaisut

CyberLightningin mukaan organisaatiot hyödyntävät CyberVilleen pohjautuvia ratkaisuja sisäisissä verkoissaan tai turvatuissa pilvi-alustoissa, koska toiminnallisuus ja kriittiset osat järjestelmää on suojattava. CyberVille lisensoidaan suurasiakkaille joko suoraan tai IT-alan järjestelmäintegraattorien kautta. Tulevaisuudessa teknologia-alusta/ohjelmistoratkaisu tullaan tarjoamaan myös palveluratkaisuna (PaaS/SaaS).

CyberVille -ohjelmistoratkaisu on suoraan yhteensopiva EU:n tulevaisuuden Internet -teknologiaprojektin (FI-WARE) kanssa. CyberLightning on yksi kyseisen, monivuotisen projektin keskeisistä toimijoista, roolinaan virtuaalisen 3D-maailman ja reaalimaailman saumaton yhdistäminen.

CyberLightning solmii parhaillaan sopimuksia pilottivaiheen CyberVille –toteutuksista. Mukana ovat jo mm. Fortum Oyj, Senaatti-kiinteistöt, Mustavaaran kaivos Koillismaalla sekä Kiinassa toteutettava laajemman mittakaavan silta- ja tiehanke.

CyberLightningista yrityksenä

CyberLightning on johtava 3D teollisen Internetin / asioiden ja esineiden Internetin (IoT) yritys, joka tarjoaa työkalut monisäikeisen tiedon jalostukseen ja kuvantamiseen sekä kiinteillä työasemilla että liikkuvan työn päätelaitteilla (tabletit, älypuhelimet). Yritys perustettiin vuonna 2010 Oulussa, Oulun yliopiston CIE:n (Center for Internet Excellence) tiimiläisten toimesta. CyberLightning on IPSO (Internet Protocol for Smart Objects) Alliancen aktiivinen jäsen, kuten myös Tizen Associationin partneri. Lisätietoa CyberLightningista on osoitteessa www.cyberlightning.com.

Yhteystiedot:
Kimmo Seppänen, markkinointijohtaja
CyberLightning Oy
kimmo(at)cyberlightning.com
+358 400 523 747

Yhdysvalloissa:
Matt Schmidt
Small Planet Public Relations for CyberLightning
matt(at)smallplanetpr.com
+1 650-345-4719